Ladda ner som iCal-fil
Mat & Prat
Onsdag, 11. Oktober 2017, 11:30 - 13:00

Mat & Prat är en aktivitet som drivs av Företagarna och MöckelnFöretagen tillsammans med Karlskoga Näringslivsbolag.

 

Mötet är en öppen mötesplats där du som gäst får chansen att bekanta dig med lokala nätverk, träffa nya affärskontakter och ta del av kommunens information.

 

Programstart kl 12.00 OBS! Start med mingel i stora salen från kl 11.10

 

Dagens program

Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv, företagsranking

Syftet med företagsrankingen är att låta företagare i Karlskoga kommun ge sin
bild av hur de tycker företagsklimatet är. Resultatet används sen som
diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän.

Under Mat & Prat kommer Karl Hulterström att förklara företagsrankingens
innehåll, företagarnas svar och hur frågorna ska tolkas.

Även diskussioner runt borden hålls för att lyfta fram olika områden för att se
hur vi kan förbättra företagarnas önskemål/behov och öka företagsrankingen för
varje år.

 

Anmäl dig här!

 

Plats: Bofors Hotel

Bli medlem

Ansökningsblankett »
Kategorier för registrering under rätt bransch »

Ladda hem, skriv ut och fyll i företagets uppgifter. Efter påskrift kan blanketten scannas och mailas till info@mockelnforetagen.se  eller skickas per post till:

MöckelnFöretagen
Kungsvägen 34
691 31 Karlskoga.

Medlemsavgift faktureras årsvis utifrån gällande avtal. Uppsägning av avtal kan ske före 30 september innevarande medlemsår. 

Kalendarium